taxe-bun

Taxe pentru eliberarea certificatelor ,avizelor si autorizatiilor

Taxe pentru eliberarea certificatelor ,avizelor si autorizatiilor

Art.267 alin,1
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul rural

-lei-

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a Pana la 150 mp. inclusiv 2,5
b Intre 151 mp. si 250 mp. inclusiv 3
c Intre 251 mp. si 500 mp. inclusiv 4
d Intre 501 mp. si 750 mp. inclusiv 5
e Intre 751 mp si 1000 mp. inclusiv 6
f Peste 1000 mp. 6+0,01 leu/mp

pentru fiecare mp care depaseste

1000 mp.

Art.267 alin.(4)  Taxa pentru eliberarea

autorizatiei  de foraje sau excavari

7
Art.267 alin.(7)  Taxa pentru eliberarea

autorizatiei  de construire pentru

chioscuri, tonete, cabine, spatii de

expunere, situate pe caile si in

spatiile publice precum si pentru

amplasarea corpurilor si

panourilor de afisaj , a firmelor si

reclamelor

7
Art.267 alin.(11)  Taxa pentru eliberarea   unei

autorizatii  privind lucrarile de

racorduri si bransamente la

retelele publice de apa

11
Art.267 alin.(12)  Taxa pentru avizarea

certificatului de urbanism de catre

comisia de urbanism si amenajarea

teritoriului , de catre primari sau de

structurile de specialitate din cadrul

consiliului judetean

13
Art.267 alin.(13)  Taxa pentru eliberarea

certificatului de nomenclatura

stradala si adresa

8
Art.268 alin.(1)  Taxa pentru eliberarea   unei

autorizatii pentru desfasurarea unei

activitati economice

13
Art.268 alin.(2)  Taxa pentru eliberarea

autorizatiilor sanitare de functionare

17
Art.268 alin.(3)  Taxa pentru eliberarea de copii

heliografice de planuri cadastrale

sau de pe alte asemenea planuri,

detinute de consiliile locale

28
Art.268 alin.(4)  Taxa pentru eliberarea

certificatului de producator

69
Art.268 alin.(5)  Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica 1.500
www.primariabraila.ro

Primaria Braila

www.presidency.ro

Presedintele Romaniei

www.gov.ro

Guvernul Romaniei

www.braila.anofm.ro

ANOFM Braila

www.e-guvernare.ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

www.sts.ro/ro/despre-112

Camera Deputatilor