taxe-bun

Sanctiuni

Sanctiuni

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art.294alin.(3)
Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 60 de lei la 240 lei, iar cea de la lit.b) –d)cu amenda de la 240 lei la 600 lei
Art.294alin.(4)
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea , inregistrarea , vanzarea, evidenta si gestionarea , dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole  constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1360 lei
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art.294alin.(6)
Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 240 de lei la 960 lei, iar cea de la lit.b) cu amenda de la 960 lei la 2400 lei

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea , inregistrarea , vanzarea, evidenta si gestionarea , dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole  constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.100lei la 5.450 lei

LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

Extras din norma juridica - lei-
CAP .1.

1 Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de la alte autoritati publice,precum si de institutii de stat , care , in exercitarea atributiilor lor , sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare

2

2.Eliberarea certificatului de producator-Punct abrogat prin art.80lit.j) din OG36/2006
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal X
- pentru animale sub 2 ani 2
- pentru animale peste 2 ani 2
4. Certificarea (transcrierea )transmisiunii proprietatii asupra animalelor , pe cap de animal , in bilete de proprietate : X
- pentru animale sub 2 ani 2
- pentru animale peste 2 ani 4
5.  Eliberarea certificatelor de atestare fiscala -
6.Eliberarea, la cerere , a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale folosite in justitie 2
7. Eliberarea , la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
8.  Inregistrarea , la cerere , in actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului 13
9. Inregistrarea , la cerere , in actele de stare civila a desfacerii casatoriei 2
10.. Transcrierea la cerere , in registrele de stare civila romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine 2
11.  Reconstituirea si intocmirea ulterioara , la cerere ,a actelor de stare civila 2
12.  Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2
CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acesta, precum si pentru eliberarea permiselor de vanatoare si de pescuit

1. Acte de identitate: X
a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate (inclusive a celor provizorii ) si a buletinelor de identitate pentru cetatenii romani , eliberarea carnetelor de identitate, precum si eliberarea sau prelungirea valabilitatii legitimatiilor provizorii pentru cetatenii straini, si persoane fara cetatenie 4
b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei Abrogat prin OUG Nr.70/2009
c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si ale persoanelor fara cetatenie 5
d) eliberarea unor noi carti , buletine, carnete de identitate si legitimatii provizorii in locul celor pierdute, furate sau deteriorate Abrogat prin OUG Nr.70/2009
2 Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenta a persoanei Abrogat prin OUG Nr.70/2009
3 Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare 3
4 Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit 2
CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehiclule in vederea obtinerii permiselor de conducere

1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule
a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din subcategoriile si subcategoriileA,A,B,B1 si B+E 5
b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin OUG Nr.70/2009
c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule  apartinand uneia dintre categoriile sau  subcategoriile B,B1 ,B+E Abrogat prin OUG Nr.70/2009
d) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule  din categoriile si subcategoriile  C,C1, Tr,D,D1,C+E, D+E, C1+E,D1+E, Tb si Tv 24
e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule  apartinand uneia dintre categoriile sau  subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv Abrogat prin OUG Nr.70/2009
f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria C+E, D+E Abrogat prin OUG Nr.70/2009
2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere,pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicole, cu exceptia celor pentru categoriile B,B1,B+E

72

3. Taxe pentru examinarea persoanelor care le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat Abrogat prin OUG Nr.70/2009
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere Abrogat prin OUG Nr.70/2009
CAPITOLUL IV.

Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor,autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe

1.      Taxe de inmatriculare permanenta sau   temporara a autovehicolelor si remorcilor
a) autovehicole si remorci cu masa totala maxima  autorizata de pana la 3500 kg inclusiv 52
b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima

autorizata cuprinsa intre 750 kg inclusiv si 3500

kg inclusiv

Abrogat prin OUG Nr.70/2009
c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500 kg 125
2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar 8
3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 357
CAPITOLUL IV1

Taxa pentru furnizare de date

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si ale municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare 4
CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietateasupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

1.Taxe pentru eliberarea titlurilot de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere3 13
www.primariabraila.ro

Primaria Braila

www.presidency.ro

Presedintele Romaniei

www.gov.ro

Guvernul Romaniei

www.braila.anofm.ro

ANOFM Braila

www.e-guvernare.ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

www.sts.ro/ro/despre-112

Camera Deputatilor