Untitled-1

Regulament de organizare si functionare – anexa la hotararea nr 40 din 28.06.2019

Regulament de organizare si functionare – anexa la hotararea nr 40 din 28.06.2019

CUPRINS:

Capitolul I – Dispozitii generale

Capitolul II – Structura Organizatorica

Capitolul III – Atributiile compartimentelor din aparatul propriu al institutiei Primarului comunei Salcia Tudor, judetul Braila

  • Atributiile primarului
  • Atributiile viceprimarului
  • Atributiile Secretarului comunei
  • Atributiile aparatului propriu de specialitate al primarului

I : Compartiment Financiar Contabil – achizitii publice

  • -Consilier IA
  • -Taxe si impozite locale
  • -Operare rol

II : Compartimentul Fond Funciar, Registru Agricol

III : Compartiment Juridic

IV : Compartiment Stare Civila si Arhiva

V : Compartimentul Asistenta Sociala

VI : Compartiment Voluntar pentru Situatii de Urgenta

VII : Compartiment Deservire

VIII : Compartiment cultura si biblioteca

Capitolul IV

Reguli si proceduri de lucru generale

Capitolul V

Dispozitii finale

Textul integral al regulamentui se poate citi in documentul PDF atasat.

www.primariabraila.ro

Primaria Braila

www.presidency.ro

Presedintele Romaniei

www.gov.ro

Guvernul Romaniei

www.braila.anofm.ro

ANOFM Braila

www.e-guvernare.ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

www.sts.ro/ro/despre-112

Camera Deputatilor