Untitled-2

ISU

ISU

1. Planifica si conduce activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative(Planul de Protectie Civila, Planul de aparare impotriva dezastrelor, Planul de evacuare, Planul de alarmare)
2. Sa conduca, pregatirea formatiunilor de protectie civila si sa le verifice prin exercitii de alarmare, in vederea mentinerii starii de operativitate si de interventie in caz de dezastre.
3. Sa organizeze si sa conduca, prin comisia de protectie civila, potrivit ordinelor sefului protectiei civile, actiunile formatiunilor de protectie civila pentru inlaturarea urmarilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste;
4. Sa asigure masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea personalului de conducere la locul de conducere, in mod oportun, in caz de dezastre sau la ordin.
5. Sa elaboreze si sa duca la indeplinire planurile privind activitatile de protectie civila anuale si lunare, pregatirea comisiei, formatiunilor si populatiei, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale de instruire si sa le prezinte spre aprobare sefului protectiei civile al orasului.
6. Sa conduca, lunar, instructajele metodice. sub directa indrumare si coordonare a sefului protectiei civile al orasului. cu comandantii de formatiuni precum si antrenamente privind exercitiile tactice planificate, potrivit documentelor intocmite in acest sens.
7. Sa stabileasca posibilitatile de utilizare pentru adapostire prin folosirea constructiilor subterane existente(subsoluri, beciuri) sau a proprietatilor naturale ale terenului si intocmesc documentatiile tehnice pentru amenajara acestora ca spatii de adapostire pentru protectia civila in timp de razboi sau la dezastre;
8. Sa faca propuneri si sa organizeze impreuna cu Comisia de Protectie Civila evacuarea populatiei, angajatilor, colectivitatilor de animale si a unor bunuri materiale in situatii speciale, in conformitate cu prevederile planurilor intocmite in acest scop si in raport cu situatia creata;
9. Sa asigure si sa vegheze permanent respectarea regulilor de pastrare si evidenta a documentelor secrete, a hartilor si literaturii de protectie civila;
10. Sa raporteze Inspectoratului de Protectie Civila si Comisiei de dezastre de la judet despre orice eveniment deosebit de pe raza orasului , eventual cu Comisia de Protectie Civila sa evalueze pagubele estimative;
11. Sa raporteze inspectoratului imediat superior despre plecarea in concediu legal de odihna, deplasari in teren, invoiri sau scutiri medicale,detasari, pentru aprobare;
12. Informeaza oportun despre depasirea valorilor permise ale calitatii factorilor de mediu si producerea unor dezastre, precum si gasirea in teritoriu a munitiilor ramase neexplodate si participa efectiv la limitarea si inlaturarea efectelor acestora;
13. Sa indeplineasca toate atributiile pe linie de mobilizare a economiei si pregatire a teritoriului pentru aparare.
14. Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, hotarari ale Guvernului Romaniei si alte acte normative in legatura cu domeniul de activitate al compartimentului;
15. Executa si alte insarcinari date de primar, viceprimar sau secretar.
fisa localitate
www.primariabraila.ro

Primaria Braila

www.presidency.ro

Presedintele Romaniei

www.gov.ro

Guvernul Romaniei

www.braila.anofm.ro

ANOFM Braila

www.e-guvernare.ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

www.sts.ro/ro/despre-112

Camera Deputatilor