taxe-bun

Impozitul si taxa pe teren

Impozitul si taxa pe teren

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu curti constructii

Nr.crt.

Zona  in cadrul localitatii     Rangul localitatii

Niveluri pentru anul fiscal 2011

Lei/ha.

1 C               IV- Salcia Tudor 460
2 C                V-sate componente 306

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate in intravilan orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constuctii

Nr. crt. Categoria de folosinta  Zona

Niveluri pentru anul fiscal 2011

Lei/ha.

1 Arabil                            C 16
2 Pasuni                            C 13
3 Fanete                            C 13
4 Vii                                 C 24
5 Livezi                            C 30
6 Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera     C 16
7 Terenuri cu ape              C 7

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului  ori a unitatilor administrative-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe teren , care reprezinta sarcina fiscala a conceionarilor , locatorilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta , dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate in extravilan
Nr. crt.

Categoria de folosinta

Zona

Niveluri pentru anul fiscal 2011

Lei/ha.

1. Teren cu constructii C 22
2. Teren arabil C 39
3. Pasune C 19
4. Faneata C 19
5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt 5.1 C 43
5.1 Vie pana la intrarea pe rod C X
6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt 6.1 C 43
6.1 Livada pana la intrare pe rod C X
7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1 C 10
7.1. Paduri in varsta de pana la 20 de ani si paduri cu rol de protectie C X
8 Teren cu apa , altul decat cel cu amenajari piscicole C 2
8.1. Teren cu   amenajari piscicole C 24
9 Drumuri si cai ferate C X
10 Teren neproductiv C X

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului  ori a unitatilor administrative-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe teren , care reprezinta sarcina fiscala a conceionarilor , locatorilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta , dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.www.primariabraila.ro

Primaria Braila

www.presidency.ro

Presedintele Romaniei

www.gov.ro

Guvernul Romaniei

www.braila.anofm.ro

ANOFM Braila

www.e-guvernare.ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

www.sts.ro/ro/despre-112

Camera Deputatilor