taxe-bun

Impozitul si taxa pe cladiri

Impozitul si taxa pe cladiri

Nr crt. Felul cladirilor si al altor constructii impozabile Nivelurile pentru anul fiscal 2011
Valoarea impozabila

Lei/mp.

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative) Fara instalatii de apa , canalizare , electrice  sau incalzire
A Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 806 478
B Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 219 137
C Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 137 123
D Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 82 54
E In cazul contribuabilului care detine la aceiasi adresa incaperi amplasate la subsol , demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D 75% din suma care s-ar

aplica cladirii

75% din suma care s-ar

aplica cladirii

In cazul contribuabilului care detine la aceiasi adresa incaperi amplasate la subsol , demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat in cel de  locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D 50% din suma care s-ar

aplica cladirii

50% din suma care s-ar

aplica cladirii

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri , care reprezinta sarcina fiscala a conceionarilor , locatorilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta , dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri

www.primariabraila.ro

Primaria Braila

www.presidency.ro

Presedintele Romaniei

www.gov.ro

Guvernul Romaniei

www.braila.anofm.ro

ANOFM Braila

www.e-guvernare.ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

www.sts.ro/ro/despre-112

Camera Deputatilor