taxe-bun

Impozitul pe mijloacele de transport

Impozitul pe mijloacele de transport

Mijloc de transport cu tractiune mecanica Niveluri pentru anul fiscal 2011

Suma in lei , pentru fiecare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta

Tipuri de autovehicole X
1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv 8
2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv 18
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv 72
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv 144
5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cm3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte autovehicole cu masa totala maxim autorizata de pana la 12 tone inclusive, precum si autoturismele de teren din productia interna -
71. Alte autovehicole cu masa totala maxim autorizata de pana la 12 tone inclusive 30
8.Tractoare inmatriculate 18

Autovehicole de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone

Numarul axelor si masa

totala maxima autorizata

Impozitul in lei , pentru vehicolele angajate exclusive in operatiunile de transport intern

Impozitul in lei , pentru vehicolele angajate in operatiunile de transport intern si international

Vehicole

cu sistem de suspensie

pneumatica

sau un

echivalent

cunoscut

Vehicole cu alt  sistem de suspensie Vehicole

cu sistem de suspensie

pneumatica

sau un

echivalent

cunoscut

Vehicole cu alt  sistem de suspensie
I .  Vehicole cu doua axe X X X X
1.Masa nu mai putin de 12 tone dar nu mai mult de13 tone 0 102 0 127
2.Masa nu mai putin de  13 tone dar nu mai mult de14 tone 102 282 127 352
3.Masa nu mai putin de 14 tone dar nu mai mult de15 tone 282 396 352 495
4.Masa nu mai putin de 15 tone darn u mai mult de 18 tone 396 897 495 1.121
II. Vehicole cu trei axe X X X X
1.Masa nu mai putin de 15 tone dar nu mai mult de17 tone 102 177 127 221
2.Masa nu mai putin de 17 tone dar nu mai mult de19 tone 177 364 221 454
3.Masa nu mai putin de 19 tone dar nu mai mult de21 tone 364 472 454 589
4.Masa nu mai putin de 21 tone dar nu mai mult de23 tone 472 727 589 908
5.Masa nu mai putin de 23 tone dar nu mai mult de25 tone 727 1.129 908 1.412
6. Masa nu mai putin de 25 de tone, darn u mai mult de 26 tone 727 1.129 908 1.412
III. Vehicole cu patru axe X X X X
1.Masa nu mai putin de 23 tone dar nu mai mult de25 tone 472 478 589 598
2.Masa nu mai putin de 25 tone dar nu mai mult de27 tone 478 747 598 933
3.Masa nu mai putin de 27 tone dar nu mai mult de29 tone 747 1.185 933 1.481
4.Masa nu mai putin de 29 tone dar nu mai mult de31 tone 1.185 1.758 1.481 2.197
5.Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone 1.185 1.758 1.481 2.197

Art.263 alin.(5) Combinatii de autovehicole (autovehicole articulate sau trenuri rutiere)de transport marfa cu masa totala maxim autorizata egala sau mai mare de 12 tone

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul in lei , pentru vehicolele angajate exclusive in operatiunile de transport intern

Impozitul in lei , pentru vehicolele angajate in operatiunile de transport intern si international

Vehicole

cu sistem de suspensie

pneumatica

sau un

echivalent

cunoscut

Vehicole cu alt  sistem de suspensie Vehicole

cu sistem de suspensie

pneumatica

sau un

echivalent

cunoscut

Vehicole cu alt  sistem de suspensie
I. Vehicole cu 2+1 axe X X X X
1.Masa nu mai putin de 12 tone dar nu mai mult de14 tone 0 0 0 0
2.Masa nu mai putin de 14 tone dar nu mai mult de16 tone 0 0 0 0
3.Masa nu mai putin de 16 tone dar nu mai mult de18 tone 0 46 0 58
4.Masa nu mai putin de 18 tone dar nu mai mult de20 tone 46 105 58 131
5.Masa nu mai putin de 20 tone dar nu mai mult de22 tone 105 246 131 307
6.Masa nu mai putin de 22 tone dar nu mai mult de23 tone 246 318 307 397
7.Masa nu mai putin de 23 tone dar nu mai mult de25 tone 318 573 397 716
8. Masa nu mai putin de 25 de tone, darn u mai mult de 28tone 573 1.005 716 1.256
II Vehicole cu 2+2 axe X X X X
1.Masa nu mai putin de 23 tone dar nu mai mult de25 tone 99 230 123 287
2.Masa nu mai putin de 25 tone dar nu mai mult de26 tone 230 377 287 471
3.Masa nu mai putin de 26 tone dar nu mai mult de28 tone 377 553 471 692
4.Masa nu mai putin de 28 tone dar nu mai mult de29 tone 553 668 692 835
5.Masa nu mai putin de 29 tone dar nu mai mult de31 tone 668 1.097 835 1.371
6.Masa nu mai putin de 31 tone dar nu mai mult de33 tone 1.097 1.522 1.371 1.902
7.Masa nu mai putin de 33 tone dar nu mai mult de36 tone 1.522 2.311 1.902 2.888
8. Masa nu mai putin de 36 de tone, darn u mai mult de 38 tone 1.522 2.311 1.902 2.888
III. Vehicole cu 2+3 axe X X X X
1.Masa nu mai putin de 36 tone dar nu mai mult de38 tone 1.211 1.686 1.514 2.107
2. Masa nu mai putin de 38 de tone darn u mai mult de 40 tone 1.686 2.291 2.107 2.863
IV. Vehicole cu 3+2 axe X X X X
1.Masa nu mai putin de 36 tone dar nu mai mult de38 tone 1.070 1.486 1.338 1.857
2.Masa nu mai putin de 38 tone dar nu mai mult de40 tone 1.486 2.055 1.857 2.569
3. Masa nu mai putin de 40 de tone, darn u mai mult de 44 tone 2.055 3.040 2.569 3.800
V. Vehicole cu 3+3 axe X X X X
1.Masa nu mai putin de 36 tone dar nu mai mult de38 tone 609 737 761 921
2.Masa nu mai putin de 38 tone dar nu mai mult de40 tone 737 1.100 921 1.375
3. Masa nu mai putin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 tone 1.100 1.751 1.375 2.189

Remorci

Nr. crt Capacitatea

Impozit

-lei-

A Pana la o tona inclusiv 8
B Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone 29
C Peste 3 tona dar nu mai mult de 5 tone 45
D Peste 5 tone 55

Mijloace de transport pe apa

Nr. crt Masa totala maxim autorizata

Impozit

-lei-

1. Luntre , barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 18
2. Barci fara motor , folosite in alte scopuri 48
3. Barci cu motor 181
4. Nave de sport si agrement 964
5. Scutere de apa 181
7. Remorchere si impingatoare: X
a) Pana la 500 CP inclusiv 482
b) Peste 500 CP , dar nu peste 2000 CP 783
c)  Peste 2000 CP , dar nu peste 4000 CP 1.205
d)  Peste 4000 CP 1.928
8. Vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 157
9. Ceamuri, slepuri si barje fluviale X
a) Cu capacitate de incarcare de pana la 1500 tone inclusiv 157
b Cu capacitate de incarcare de peste 1500 tone si pana la 3000 tone inclusiv 241
c) Cu capacitate de incarcare de peste 3000 tone 422
www.primariabraila.ro

Primaria Braila

www.presidency.ro

Presedintele Romaniei

www.gov.ro

Guvernul Romaniei

www.braila.anofm.ro

ANOFM Braila

www.e-guvernare.ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

www.sts.ro/ro/despre-112

Camera Deputatilor