Untitled-1

Anunt licitatie teren extravilan

Anunt licitatie teren extravilan

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA

COMUNA SALCIA TUDOR

TEL/FAX: 0239 698943

E-MAIL: secretariat@salciatudor.ro

Nr. 3817 din 05.08.2022

ANUNȚ

Comuna Salcia Tudor , cu sediul în comuna Salcia Tudor, strada Principală, nr. 11, județul Brăila, telefon/fax 0239 698943, e-mail: secretariat@salciatudor.ro, cod fiscal 4721271 anunță constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a unui teren extravilan în suprafață de 270984 mp aparținând domeniului privat al comunei Salcia Tudor,  în vederea construirii unui parc eolian. Informații privind documentația de atribuire, costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar al caietului de sarcini, precum și informații privind etapele licitației  pot fi obținute la sediul  Primariei comunei Salcia Tudor, strada Principală, nr. 11, județul Brăila . Data limita de depunere a ofertelor şi locul:  29 august 2022 ora 10.00, Primaria comunei Salcia Tudor, strada Principală, nr. 11, județul Brăila .

Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29 august 2022 ora 12.00, Primaria comunei Salcia Tudor, strada Principală, nr. 11, județul Brăila .

PRIMAR,

MOROIU FLORIN

www.primariabraila.ro

Primaria Braila

www.presidency.ro

Presedintele Romaniei

www.gov.ro

Guvernul Romaniei

www.braila.anofm.ro

ANOFM Braila

www.e-guvernare.ro

e-Guvernare.ro

poca banner mai 1

Sipoca 35

www.sts.ro/ro/despre-112

Camera Deputatilor